Velkommen
Vennligst logg inn for å få tilgang til tjenesten.

Logg inn:
Bruker:Passord:

Glemt passord? - Ny bruker - Info(pdf)
VINTER 2017

Velkommen til Øvelsesbanken Eldretrening, en database utviklet for spesifikk trening som fallforebyggende tiltak hos
hjemmeboende eldre. En øvelsesbank for hjemmetrening.

Øvelsesbanken Eldretrening har over 6000 brukere, og er i bruk i alle Skandinaviske land.

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger; ris og ros.
Takk til alle brukere av Øvelsesbanken.


HUSK: BROSJYRE MED ØVELSER FOR ELDRE! Brosjyren inneholder 20 trygge øvelser og informasjon om fysisk aktivitet for eldre. Målgruppen er hjemmeboende eldre (65+).

Brosjyren lastes ned/bestilles fra Helsedirektoratets nettsider. Se link under.

Aktuelle linker:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/65-o..

Enhet for fysioterapitjenester, 7004 Trondheim. Tlf/fax: 72540892/72540897. Bedriftsnummer: 983519199