Velkommen
Vennligst logg inn for å få tilgang til tjenesten.

Logg inn:
Bruker:Passord:

Glemt passord? - Ny bruker - Info(pdf)
VÅR OG SOMMER 2018

Velkommen til Øvelsesbanken Eldretrening, en database utviklet for spesifikk trening som fallforebyggende tiltak hos
hjemmeboende eldre. En øvelsesbank for hjemmetrening.

Øvelsesbanken Eldretrening har over 6200 brukere, og er i bruk i alle Skandinaviske land.

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger; ris og ros.
Takk til alle brukere av Øvelsesbanken.


HUSK: BROSJYRE MED ØVELSER FOR ELDRE! Brosjyren inneholder 20 trygge øvelser og informasjon om fysisk aktivitet for eldre. Målgruppen er hjemmeboende eldre (65+).

Brosjyren lastes ned/bestilles fra Helsedirektoratets nettsider. Se link under.

Aktuelle linker:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/65-o..

Enhet for fysioterapitjenester, 7004 Trondheim. Tlf/fax: 72540892/72540897. Bedriftsnummer: 983519199